Víz mint piaci termék

A víz mondhatni a legideálisabb termék a szabadpiac számára. A termék szót szándékosan használjuk azért,  mert mint természeti kincs termékké transzformálható és a szabadpiacon pénzre váltható. Az édes víz ritka és szükséges erőforrás. Mint ismert a Föld 70%-nak a felszíne vízzel borított, de majdnem mind sósvíz. Kb. 1 %-nyi a rendelkezésre álló édesvíz, a további 2%  a déli és északi sark, valamint a gleccserekben felhalmozva van, így gyakorlatilag elérhetetlen. 

A jelen idő problémája, hogy az édesvíz egyre nagyobb hiány és az elégtelenség az ami lehetővé teszi, hogy ára legyen a piacon. Minél ritkább egy termék, annál nagyobb az ár. Ez egy klasszikus piaci alaptétel.

Alap megállapítás, hogy az iható édesvíz nélkülözhetetlen,  az élőlények nem élhetnek víz nélkül, mert nagyrészt vízből állnak, a növények 90%-nyi, az ember 45-75%-nyi vizet tartalmaz. Az emberiség nem tudna érezni, beszélni, gondolkozni, mert a bőr, agy, szív és minden létfontosságú szerv ¾ része vízből áll. A csecsemők 80% -a víz.

A másik alaptétel:az édesvíz mennyisége nem növelhető a Földön. 

A következő alaptétel: a víznek nincs helyettesítője és teljesen egyedi bármilyen más természeti erőforráshoz képest.

Bármely piaci értékesítő számára a ritkaság, a hiány, a nélkülözhetetlenség, a többlet- termelés megvalósíthatatlansága rögtön magát az aranybányát jelentené.

További megállapítások:

-az édes víz piaca a világon állandó

-kereslete folyamatosan növekszik a mezőgazdaság , ipar és a népesség növekedése miatt

-az édes víz árának növekedése teljesen kiszámítható  és jól  előre jelezhető

-a napi gyakorlatban hiánya miatt bármekkora ár elérhető

Ha kijelentjük, hogy a víz egyetemes erőforrás, ez nem jelenti automatikusan azt ,hogy ingyen kell hozzájutni, lásd levegő.

A víz szűkös és abszolut értelemben nélkülözhetetlen erőforrás,tehát összegyüjtése, tárolása, elosztása,tisztítása, megóvása általában a vízgazdálkodás és menedzselés minden társadalmi csoportnak elemi és lét érdeke.

Tehát feltevődik a kérdés, hogy mindenkinek a vízhasználatért ugyanannyit kell fizetnie ? A villanegyedek úszómedencéjének vizéért ugyanannyit kell e fizetni mint a család levesének vizéért -de ez csak egy kiragadott példa a háztartásokból,-de az ipari és mezőgazdasági vízfelhasználásból ugyanennyi példát tudnánk hozni-pl.hőerőművek , atomerőművek hűtővize, pazarló növénylocsolási rendszerek és módszerek.  

Néhány gondolat a víz mint piaci termék jó és rossz oldalairól

Az édesvíz eloszlása a földön rendkívül egyenlőtlen. Néhány ország nagyon sok vízzel rendelkezik,viszont elég sok országnak mondhatni egyáltalán nincs belőle.

A FAO szerint bolygónk édesvíkészletének 60 százalékával kilenc ország rendelkezik, sorrendben: Brazilia ,Kína,Oroszország,Indonézia,

USA,Kanada,India,Kolumbia, és Kongó- az Északi és Déli sarkok jégmezőibe fagyott édesvíz felett nem kormányok rendelkeznek.

Az afrikai Sahel övezet,Ausztrália,és egyéb elsivatagosodott övezetek vízhiányát közvetlenül azzal ,hogy elzárjuk a csapot Budapesten, Győrben, Bécsben, stb. nem lehet csökkenteni.     

Említsünk néhány szélsőséget a vízelátottság szempontjából – Izland minden lakosa évente 566667 köbméter édesvizet fogyaszthatna míg egy Kuvaiti polgár csak 7 köbméter felett rendelkezhet. Mint sok egyéb statisztikai eloszlás az édes vízeloszlása is a normális Gaus görbés eloszlást követi a világon, vagyis az országok többsége a középmezönyben helyezkedik el. Az édesvíz előfordulása jól mutatja, hogy hol várhatók konfliktusok a világban.

Az édesvíz denivelált felhasználásának másik fő oka a gazdasági fejlettségre vezethető vissza. Akárhány medence is van a Rózadombon a háztartási vízfelhasználás világátlaga 8 és 11 % között mozog.

A mezőgazdaság illetve az ipar vízfelhasználásának arányát a gazdaság fejlettsége határozza meg.